қарадүрсінден


қарадүрсінден
ет. Қарабайырлану, қарапайымдану, қасаңдану. Халық тілі жұтаңданып, қ а р а д ү р с і н д е н і п бара жатқандығын жасырудың қажеті жоқ (Қаз. әдеб., 02.06.1989, 13).

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты. . 2014.